Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel./fax: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

cwu
smieci
logo eu
2
Program ciepłej
wody użytkowej
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria

 

  • INFORMACJA

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” uprzejmie informuje mieszkańców , że w dniach 01.07.2015r do dnia 31.09.2015r są wykonywane pomiary elektryczne , okresowe 5-letnie stanu izolacji obwodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  instalacji elektrycznej   w : – lokalach mieszkalnych budynków, - lokalach użytkowych Spółdzielni. Firma Z.E.B. Awaryjne Pogotowie Techniczne   „KRAKOPOL” wykonująca w/w pomiary instalacji elektrycznej i gniazd w mieszkaniach , […]

  • WALNE ZGROMADZENIE

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,  które odbędzie się w dniu 22 lipca  (środa) 2015 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 100 – Kraków  os. Albertyńskie 36.