Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel./fax: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

smieci
logo eu
2
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria

 

  • WALNE ZGROMADZENIE

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,  które odbędzie się w dniu 22 lipca  (środa) 2015 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 100 – Kraków  os. Albertyńskie 36.