Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel./fax: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

cwu
smieci
logo eu
2
Program ciepłej
wody użytkowej
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria

 

  • WAŻNA INFORMACJA w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SM Victoria.

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” niezależnie od dostarczonych członkom Spółdzielni obowiązkowych Zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu, dodatkowo serdecznie zaprasza członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2017 r. (sobota). Podczas w/w Walnego Zgromadzenia będą omawiane – procedowane bardzo ważne dla członków Spółdzielni sprawy, w szczególności: zatwierdzenie bilansu z podziałem nadwyżki bilansowej na dofinansowanie stawki eksploatacyjnej, absolutorium dla […]

  • Walne Zgromadzenie Członków SM "Victoria" w dniu 10.06.2017 r.

    Z A W I A D O M I E N I E – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 10 czerwca (sobota) 2017 r. godz. […]

  • Jubileusz 25 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.

    W roku obchodów 200-lecia spółdzielczości polskiej nad którym, honorowy patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” obchodziła Jubileuszu 25-lecia samodzielnej działalności. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” powstała z podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” a została zarejestrowana w dniu 24.10.1990 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, Wydział VI Gospodarczy. W tym czasie S.M. „Hutnik” […]