Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel./fax: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

cwu
smieci
logo eu
2
Program ciepłej
wody użytkowej
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria

 

  • ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

    Zarząd na posiedzeniu w dniu 29.06.2016 r. omówił organizację pracy Spółdzielni w czasie Światowych Dni Młodzieży w dniach 27-31.07.2016 r. oraz przeanalizował trudności związane z dojazdem pracowników, którzy zamieszkują w strefach ograniczonego ruchu. Zarząd postanawia, że w dniach 27-29.07.2016 r. Spółdzielnia z w/w względów będzie pracowała w ograniczonym zakresie. Zarząd SM „VICTORIA” poniżej publikuje otrzymana […]

  • Jubileusz 25 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.

    W roku obchodów 200-lecia spółdzielczości polskiej nad którym, honorowy patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” obchodziła Jubileuszu 25-lecia samodzielnej działalności. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” powstała z podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” a została zarejestrowana w dniu 24.10.1990 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, Wydział VI Gospodarczy. W tym czasie S.M. „Hutnik” […]