Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel./fax: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

cwu
smieci
logo eu
2
Program ciepłej
wody użytkowej
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria

 

  • Szanowni Państwo - Członkowie SM „Victoria”.

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w ślad za licznymi wnioskami i sugestiami członków Spółdzielni zwraca się z uprzejmą prośbą o liczne korzystanie z usług i dokonywanie zakupów w lokalach usługowych i handlowych zlokalizowanych w pawilonach Spółdzielni. Dobra kondycja sieci handlowo – usługowej zlokalizowanej w wynajmowanych od Spółdzielni lokalach przyczynia się do powiększenia wpływów do Spółdzielni z […]

  • INFORMACJA – uzyskanie dostępu do modułu e- czynsze.

    Zarząd SM „Victoria” uprzejmie informuje o wdrożeniu modułu e- czynsze dla członków Spółdzielni. Członkowie zainteresowani powinni zapoznać się z „ Regulaminem dostępu do modułu e- czynsze”, który dostępny jest na stronie internetowej i zgłosić się do siedziby Spółdzielni pokój  nr 12 lub 13 (dział księgowości), celem złożenia odpowiedniego  wniosku.