os. Kościuszkowskie 5 (pawilon)
31-858 Kraków

Sekretariat:
tel./fax: 012 648-51-83

Przetargi na roboty

Przetargi na które oferty należy składać do dnia 27-28.06.2012r   08.06.2012
Spółdzielnia ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty budowlane dekarskie i elektryczne w budynkach mieszkalnych. Szczegóły ofert podajemy poniżej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria" w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza:

przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty:

I. Wykonanie remontu dachu i kominów budynku
    
os. Niepodległości 15

II. Wykonanie remontu dachów budynków :
    
os. Albertyńskie 19
    
os. Albertyńskie 20

III. Remont zadaszeń loggii w budynkach :
     os. Niepodległości 5 , os. Niepodległości 7 i os. Niepodległości 9

IV. Wymiana przewodów WLZ zasilania mieszkań wraz z wymianą tablicy zabezpieczeń
     
w budynkach : 
      os. Niepodległości 5 kl. 8 i 9 
      
os. Niepodległości 6 kl. 4 , 5 i 6
     
os. Albertyńskie 17 kl. 1 i 2
     
os. Kościuszkowskie 9 kl. 1 – 5

V. Wymiana przewodów WLZ , tablic głównych , tablic licznikowych , tablic zabezpieczeń
     w mieszkaniach budynków :
    
os. Albertyńskie 30 kl. 1 – 3
     os. Albertyńskie 38 kl. 5 – 9

Oferty należy składać w podwójnych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia :

zadania ad. I – III 27.06.2012 r. do godz. 14.00 ; zadania ad. IV – V 28.06.2012 r. do godz. 14.00

Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ , które można odebrać w siedzibie Spółdzielni -
pokój Nr 4 i 5 , za odpłatnością 50,00 zł netto +VAT za każde zadanie.

Przed przystąpieniem do przetargu Oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni
oraz projektami umów.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu:

03.07.2012 r. ad. I – o godz. 10.00 , ad. II – o godz. 12.00 , ad. III – o godz. 14.00

04.07.2012 r ad. IV – o godz. 10.00 , ad. V – o godz. 12.00

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu:

06.07.2012 r. ad. I, II, III - o godz. 13.00 , ad. IV, V - o godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości
posiadanych środków oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd  S.M. Victoria