11-02-2015

Przetargi ofertowe na roboty budowlane i koszenie trawy w zasobach SM „Victoria”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5  ogłasza przetargi ofertowe :

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Albertyńskie 20 i os. Albertyńskie 35 w Krakowie – Oferty należy składać do dnia 26.02.2015 r.do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2015 r.o godz. 1000. Termin  wykonania od 02.03.2015r. – do 30.07.2015r..
  2. Malowania klatek schodowych w budynku os. Kościuszkowskie 9 w Krakowie. Oferty należy składać do dnia 26.02.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2015r. o godz. 1200. Termin wykonania od 04.05.2015 – do 30.09.2015r.
  3. Wymiana ślusarki otworowej w Pawilonie os. Kościuszkowskie 5 elewacja zachodnia i południowa – dokończenie oraz wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych i komór zsypowych w budynku os. Albertyńskie 30 w Krakowie.” – Oferty należy składać do dnia 02.03.2015 r. do godz. 1000 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2015 r. o godz. 900. Termin wykonania do 30.05.2015r
  4. Wykonanie  okresowego koszenia trawy wraz z zgrabieniem i wywozem z  ok. 16,43 ha terenów zielonych Spółdzielni. Oferty należy składać do dnia 02.03.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.03.2015 r. o godz. 1030. Termin wykonania od 01.04.2015r –  do 30.10.2015r.
  5. Wykonanie  instalacji  monitoringu w Pawilonie  i  biurach  Zarządu Spółdzielni os. Kościuszkowskie 5  w Krakowie.  Oferty należy składać do dnia 02.03.2015 r.do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu03.03.2015 r. o godz. 1200.  Termin wykonania do 20.04.2015r.
  6. Wykonanie i  uruchomienie TV cyfrowej  naziemnej  i  satelitarnej wraz  z montażem anteny zbiorczej  i satelitarnej  oraz  podłączeniem instalacji  do mieszkań w budynkach : os. Niepodległości 7 kl.1-4  i os. Niepodległości 14 kl.1-2 w Krakowie.  Oferty należy składać do dnia 02.03.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2015 r. o godz. 1330. Termin wykonania  do 30.04.2015r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr 4 i 5 za odpłatnością  50,- zł netto +VAT.

Godziny urzędowania:

  • Poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400
  • wtorek 800 – 1530

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości:

przetarg nr I – 5 000,-zł.
przetarg nr II –     6 000,- zł
przetarg nr III –   6 000,- zł

przetarg nr IV –   3 000,- zł
przetarg nr V –    1 500,- zł
przetarg nr VI –   2 000,- zł
płatne do dnia 26.02.2015r  (przetarg nr I- II) i do dnia 02.03.2015r (przetarg nr III- VI)  w kasie lub na konto Spółdzielni.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.