26-02-2015

Przetarg ofertowy nieograniczony na roboty budowlane w zasobach SM „Victoria”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty:

  1. Wykonanie  dokumentacji  projektowej  instalacji  centralnej ciepłej wody użytkowej  i  węzłów  c.w.u.  wraz  z uzyskaniem  pozwolenia  na budowę dla budynków:  os. Albertyńskie  13,  14,  15,  21 i  os. Niepodległości  5  kl. I – V, VIII – IX  w Krakowie. Oferty należy składać do dnia 13.03.2015 r. do godz. 1400  w  Sekretariacie   S.M. ”Victoria”, otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  16.03.2015 r. o godz. 900
  2. Remont wewnętrznej instalacji  gazowej  w budynku  mieszkalnym  os. Albertyńskie  34  kl. I – II .Oferty należy składać do dnia 13.03.2015 r. do godz. 1400  w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  16.03.2015r. o godz. 1100.
  3. Wymiana   przewodu  wlz  w pionach  klatek  schodowych  i  do mieszkań – od  licznika   energii   zamontowanego  w  klatce  schodowej  do tablicy bezpiecznikowej  w  mieszkaniu  wraz  z  wymianą tablicy zabezpieczeń  w budynkach : os. Niepodległości  5  kl.  3-4 ,  os. Albertyńskie  37  kl.  1-7.
  4. Wymiana   przewodu  wlz  zasilania  do mieszkań – od  licznika  energii zamontowanego  w  klatce  schodowej  do  tablicy  bezpiecznikowej  wmieszkaniu  wraz  z  wymianą   tablicy  zabezpieczeń w  budynkach : os. Albertyńskie 14 ,  os. Niepodległości 10 kl. 1- 2 , os.  Niepodległości 11  kl. 1- 2 ,os.  Niepodległości 12  kl. 1- 2 ,  os. Niepodległości 17 kl. 1- 2 .
  5. Wymiana   przewodu  wlz  w pionie  klatki  schodowej  budynku : os. Niepodległości  5    kl.   5 . Oferty należy składać do dnia  13.03.2015 r. do godz. 1400  w Sekretariacie  S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.03.2015 r. o godz. 1300.
  6. Remont  balkonów  w  budynkach : os. Niepodległości:  8,  9,  10,  11,  12, 15,  17,  18,   os. Kolorowe  9, 11A . Oferty należy składać do dnia  13.03.2015 r. do godz. 1400  w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.03.2015 r. o godz. 900.
  7. Renowacja  elewacji  ścian  szczytowych  w  budynkach :  os. Spółdzielcze  12 ,  13. Oferty należy składać do dnia  13.03.2015 r. do godz. 1400  w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2015 r. o godz. 1100

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA
os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr  4 i 5 za odpłatnością  50,- zł netto +VAT.
Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek         800 – 1400; wtorek 800 – 1530.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Wadium w wysokości:      przetarg nr 1 –       5 000,- zł.   przetarg nr 2 –      2 000,- zł
przetarg nr 3 –       6 000,- zł
przetarg nr 4 –    12 000,- zł
przetarg nr 5 –       1 400,- zł
płatne  do dnia  13.03.2015r   w kasie lub na konto Spółdzielni.
Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta,
zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych
oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.