25-03-2015

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane w zasobach SM Victoria

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty :

  1. Remont dachu Pawilonu handlowo-usługowego os. Kościuszkowskie 5 oraz dachu wyższego budynku nr 15 os. Albertyńskie w Krakowie – otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2015 r. o godz. 900. Termin wykonania: do 15.10.2015 r.
  2. Remont balkonów w: klatkach I-III (4 segmenty – 45 balkonów) budynku os. Albertyńskie 38, kl. Kl. I-V budynku os. Albertyńskie 17 (6 segmentów – 50 balkonów), kl. I i II budynku os. Albertyńskie 18 (2 segmenty – 15 balkonów) oraz kl. II i III budynku os. Albertyńskie 20 (1 segment – 10 sąsiadujących balkonów) w Krakowie – otwarcie ofert nastąpi w dniu13.04.2015 r. o godz. 1030. Termin wykonania: do 15.10.2015 r.
  3. Wymiana obróbek blacharskich płyt balkonowych wraz z pracami towarzyszącymi, naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych (np. balustrad), uzupełnienie odspojonych tynków w budynku os. Kościuszkowskie 6 kl. XII-XV w Krakowie.-
    otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2015 r. o godz. 1130. Termin wykonania do 30.10.2015 r.Oferty na przetargi nr 1, 2, 3 należy składać do dnia 09.04.2015 r. do godz. 1400 
  4. Wykonanie czyszczenia pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach os. Niepodległości 5 i 6 w Krakowie – otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2015 r.
    o  godz. 900. Termin  wykonania: do 29.05.2015 r.
    Ofertę na przetarg nr 4 należy składać do dnia 10.04.2015 r. do godz. 1400

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie
SM „VICTORIA” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr 5 za odpłatnością 50,00 zł netto + VAT.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400;

wtorek 800 – 1530.

środa – nieczynne

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

 

Wadium w wysokości:

przetarg pkt. 1 – 15 000,00 zł

przetarg pkt. 2  –  8 000,00 zł.

przetarg pkt. 3  –  7 000,00 zł

przetarg pkt. 4 –  2 500,00 zł

 

płatne do dnia 09.04.2015 r.  (przetarg pkt 1-4) w kasie lub na konto Spółdzielni.

 

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.