30-03-2015

Zarząd S.M. „Victoria” informuje o terminach Zebrań Osiedli w dniach od 13-16.04.2015

Zarząd  informuje o planowanych terminach Zebrań Osiedli :

  1. os. Niepodległości                  13.04.2015 r. / poniedz./  godz. 17.00
  2. os. Kościuszkowskie              14.04.2015 r.    /wtorek/   godz. 17.00
  3. os. Kolorowe i Spółdzielcze  15.04.2015 r.    /środa/     godz. 17.00
  4. os. Albertyńskie                     16.04.2015 r. /czwartek/   godz. 17.00

Spotkania odbędą się dla :

– os. Kolorowego i Spółdzielczego w Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29 w Krakowie

– dla pozostałych osiedli w szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36 w Krakowie.