15-06-2014

Zawiadomienie o Walny Zgromadzeniu Członków S.M. ” Victoria”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, działając  zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust.1 Statutu S. M. Victoria  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 r. ( sobota ) o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury Kraków  Al. Jana Pawła II 232