17-06-2015

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane w zasobach SM Victoria

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty:
1. Malowanie klatek schodowych w budynku os. Spółdzielcze 16 :
Oferty należy składać do dnia 03.07.2015 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ,,Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2015 r. o godz.1000

2. Remont dźwigów  osobowych  w  budynkach :
– os. Kościuszkowskie  6  kl. 11 ,
– os. Niepodległości    6  kl. 5 ,

3. Wymiana  drzwi  szybowych  w  budynku :
– 
os. Kolorowe   11A  kl. 2
Oferty należy składać do dnia  07.07.2015 r. do godz. 1400  w Sekretariacie  S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu  w dniu  08.07.2015 r  o godz. 900 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA
os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr  4,5  za odpłatnością  50,- zł netto +VAT. Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek         800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Wadium  wynosi : przetarg 1 – 1600 zł, przetarg 2 –  8 000  zł  płatne pkt.1 do dnia 03.07.2015r ,pkt.2  07.07.2015 r. w kasie lub na konto Spółdzielni. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem organizowania przetargów.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.