30-06-2015

Przetarg ofertowy nieograniczony na roboty budowlane w zasobach SM Victoria

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące roboty:

1. Naprawa tynków zewnętrznych, renowacja elewacji, remont koryta ściekowego, remont opaski – Zespół Garaży nr I os. Dywizjonu 303 w Krakowie – termin wykonania 30.08.2015r.

2. Remont nawierzchni dróg wewnętrznych: w Zespole Garażowym nr II os. Dywizjonu 303, w Krakowie – termin wykonania 15.08.2015r.
Ofertę na przetarg nr 1,2 należy składać do dnia 15.07.2015 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM „VICTORIA” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr 5 za odpłatnością 50,00 zł netto + VAT. Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek 800–1400; wtorek 800– 1530 ,
środa-nieczynne.
Wadium w wysokości:
przetarg pkt. 1 – 3 500,00 zł.
przetarg pkt. 2 – 1 000,00 zł.
płatne do dnia 15.07.2015 r. w kasie lub do dnia 14.07.2015 r. na konto Spółdzielni.
Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.