18-07-2015

Lokale do wynajęcia i działki do wydzierżawienia.

 

SM ” Victoria” w Krakowie posiada lokale do wynajęcia na  os. Niepodległości 3 i os. Kościuszkowskie 6 oraz działki do wydzierżawienia na os. Niepodległości.

 lokale do wynajęcia:
1.  lokale w pawilonie handlowym os. Niepodległości 3:
a/  lokal magazynowy – pow. 197,8 m² ( możliwość wynajęcia części pomieszczeń, winda towarowa, rampa wyładowcza)
b/ lokal usługowy – pow. 47,1 m² ( osobne wejście z parteru w ciągu innych lokali handlowo – użytkowych, witryna).
2. lokal w pawilonie os. Kościuszkowskie 6:
a/ lokal usługowy – pow. 44.2 m² ( lokal dwupoziomowy, osobne wejście z parteru oraz balkon).

działki do wydzierżawienia  na os. Niepodległości :
a/ nr 67/8 – pow. 0,2435ha
b/ nr 67/9 – pow. 0,2677 ha
c/ nr 67/19  – pow.0,1049 ha
d/ nr 67/20 – pow. 0,1003 ha
Działki mogą zostać przeznaczone na zabudowę: pod pawilony( kioski) handlowe, parking oraz na cele rekreacyjne. Oferty zawierające proponowaną stawkę czynszu za wynajem i dzierżawę prosimy składać
w sekretariacie Spółdzielni Kraków, os. Kościuszkowskie 5 , tel. kont. 12 648-51-83.