14-10-2015

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 r. Oferty należy złożyć w terminie do 10.11.2015 r. w sekretariacie Spółdzielni. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 648 55 58.