18-11-2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2015 r. do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz  do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.