20-01-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty:

 1. Wykonanie corocznych kontroli stanu  technicznego  instalacji  gazowych  w zasobach mieszkalnych Spółdzielni.
   Oferty należy składać do dnia 03.02.2016 r. do godz. 1400  w Sekretariacie  S.M. ”Victoria”,  otwarcie ofert nastąpi w dniu  04.02.2016 r. o godz. 1100.
 2.  Okresowe koszenie  trawy  na  terenach  Spółdzielni.
  Oferty należy składać do dnia  03.02.2016 r. do godz. 1400  w Sekretariacie  S.M. ”Victoria”,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2016 r. o godz. 1300.
 3. Wykonanie instalacji monitoringu  w budynku  os.  Albertyńskie  34  kl. 1- 4.
  Oferty należy składać do dnia 04.02.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2016 r. o godz. 900.
 4.   Wykonanie instalacji centralnej  ciepłej  wody  użytkowej (c.c.w.u.)  w budynku Albertyńskie 21  kl. 1 -3.
  Oferty należy składać do dnia 04.02.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2016 r. o godz. 1000.
 5.     Wykonanie instalacji centralnej  ciepłej wody użytkowej (c.c.w.u.)  w  budynkach Albertyńskie nr  13,  14,  15.
  Oferty należy składać do dnia 04.02.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2016 r. o godz. 1100.
 6. Wykonanie instalacji centralnej  ciepłej  wody  użytkowej ( c.c.w.u.)  w  budynku Niepodległości   5 kl. 1 – 5  i  8 – 9.
  Oferty należy składać do dnia 04.02.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2016 r. o godz. 1200.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4 i 6  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530.
Wadium w wysokości:
przetarg nr 1 –  2.000,- zł. ,
przetarg nr 2 –  5.000,- zł ,
przetarg nr 3 –  700,- zł ,
przetarg nr 4 –  5.000,- zł ,
przetarg nr 5 –  6.000,- zł,
przetarg nr 6 –  9.000,- zł
płatne do dnia  03.02.2016 r.  w  kasie  lub  na konto  Spółdzielni. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem  przetargów.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.