24-02-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na  roboty:

  1. Wymiana ślusarki otworowej w Pawilonie os. Kościuszkowskie 5 elewacja wewnętrzna zachodnia – Oferty należy składać do dnia 03.2016 r. do godz. 1000 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz. 900.
  2. Wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku os. Albertyńskie 37 – Oferty należy składać do dnia 03.2016 r. do godz. 1000 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz. 1000.
  3. Wymiana obróbek blacharskich płyt balkonowych wraz z pracami towarzyszącymi, naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych (np. balustrad), uzupełnienie odspojonych tynków w budynkach: os. Kościuszkowskie 11 szczyt wschodni kl. I i zachodni kl. V, Albertyńskie 18 kl. II-V (4 segmenty-35 balkonów) wraz z remontem elewacji północnej, os. Albertyńskie 19 Kl. I-V (6 segmentów-50 balkonów) wraz z remontem elewacji północnej.

Oferty należy składać do dnia 10.03.2016 r. do godz. 1000 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz. 1100.

  1. Remont balkonów w budynkach os. Niepodległości 8,12,18, os. Kolorowe 9,11A –

Oferty należy składać do dnia 10.03.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M.

,,Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2016 r. o godz. 1100.

  1. Renowacja elewacji północnej budynku os. Niepodległości 6 –

Oferty należy składać do dnia 10.03.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M.

,,Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2016 r. o godz. 9 00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4 i 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: Poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530, środa nieczynne. Wadium w wysokości:  przetarg nr 1 – 2 500,- zł.  płatne do dnia  10.03.2016 r.  w  kasie  lub  do dnia  09.03.2016 r.  na konto  Spółdzielni.

przetarg nr 2 – 4 000, – zł., płatne do dnia  10.03.2016 r.  w  kasie  lub  do dnia  09.03.2016 r na konto  Spółdzielni.

przetarg nr 3 – 6 000, – zł., płatne do dnia  10.03.2016 r.  w  kasie  lub  do dnia  09.03.2016 r na konto  Spółdzielni.

przetarg nr 4 – 10000, -zł   płatne do dnia  10.03.2016 r.  w  kasie  lub  na konto  Spółdzielni.

Przetarg nr 5 – 8000, – zł    płatne  do dnia 10.03.2016 r. w kasie lub na konto Spółdzielni. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem  przetargów.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.