20-04-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty:

 

  1. Wykonanie remontu dachu budynku os. Niepodległości 7

        Oferty należy składać do dnia 09.05.2016 r. do godz. 14.00   w Sekretariacie S.M. „Victoria” otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2016 r. o godz. 9.00

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynkach os. Albertyńskie 17, 18, 20 Niepodległości 13, 17

          Oferty należy składać do dnia 09.05.2016 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie S.M. „Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2016 r. o godz. 11.00

  1. Remont chodnika przy budynku os. Niepodległości 3

          Oferty należy składać do dnia 09.05.2016 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie S.M. „Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2016 r. o godz. 13.00

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w |Krakowie pok. 4 i 6 za odpłatnością 50,00 netto + VAT.
Godziny urzędowania : poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400 , wtorek 800 – 1530,,  środa nieczynne

Wadium w wysokości:
przetarg nr 1 – 3 000,- zł,
przetarg nr 2 – 2 000,- zł,
przetarg nr 3 – 2500,- zł
płatne do dnia 09.05.2016 r. w kasie lub na konto Spółdzielni.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.