18-05-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Victoria’ w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty:

 1. Remont dachu budynku os. Kościuszkowskie 6 kl. XII-XV, Zespołu Garażowego nr III os. Dywizjonu 303 boksy nr 111-129, naprawa kominów w budynku os. Kościuszkowskie 10, wymiana rur spustowych os. Albertyńskie 35.
  Oferty należy składać do dnia 01.06.2016 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie S.M. „Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2016 r. o godz. 8.30
 2. Remont koryta ściekowego Zespół Garaży nr I os. Dywizjonu 303
  Oferty należy składać do dnia 01.06.2016 r. do godz. 14.0o w Sekretariacie S.M. „Victoria”,otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2016 r. o godz. 10.00
 3. Remont chodnika-wjazdu do garażu GKR os. Kościuszkowskie 5, remont opaski przy budynku os. Kościuszkowskie 9.
  Oferty należy składać do dnia 01.06.2016 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie S.M. „Victoria”, otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2016 r. o godz. 12.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. 4 i 6 za odpłatnością 50,00 netto + VAT.
  Godziny urzędowania : poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400 ,wtorek 800 – 1530, środa – nieczynne

Wadium w wysokości:
– przetarg nr 1 – 8 000,- zł,
– przetarg nr 2 – 2 000,- zł,
– przetarg nr 3 – 1500,- zł
płatne do dnia 01.06.2016 r. w kasie lub do dnia 31.05.2016 r. na konto Spółdzielni.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.