17-05-2016

Przetarg ustny nieograniczony (licytację) na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego os. Niepodległości 9/58.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  „VICTORIA” w KOŚCIUSZKOWSKIE 5 W KRAKOWIE w oparciu o Ustawę z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony (licytację) na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej  własności  lokalu mieszkalnego: os. Niepodległości 9/58
w Krakowie.
– powierzchnia użytkowa 47,80 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój ) IV piętro wraz z piwnicą o pow. 3,10 m2,
– cena wywoławcza za 1 m24 600 zł
kwota postąpienia – 50 zł/ 1 m2
wadium – 11 000 zł

 Przetarg odbędzie się w dniu 01.06.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni: Kraków,  os. Kościuszkowskie 5.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
  2. Wpłaty wadium można dokonać w kasie Spółdzielni nie później niż do godz. 1300 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 31.05.2016 r. lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. II/ O Kraków  nr: 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271 – nie później niż na 2 dni przed dniem przetargu tj. do 30.05.2016 r.
  3. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni in. w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, od wpłacenia ceny nabycia lub zawarcia umowy.
  4. Wylicytowaną kwotę należy przelać na konto Spółdzielni w terminie 14 dni licząc od dnia przetargu.
  5. W związku z trwającą procedurą przekształcenia istniejącego prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem os. Niepodległości 9 na własność, Nabywca lokalu jest zobowiązany przystąpić do aktu notarialnego lub udzielić Spółdzielni stosownego pełnomocnictwa i nabyć ją na własność od Gminy Miejskiej Kraków za cenę określoną przez Gminę.
  6. Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem w przedmiocie organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria” i Statutem Spółdzielni.
  7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  8. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przedmiotowy lokal mieszkalny w dniu 20.05.2016 r. w godz. 1400 – 1430.

Dodatkowe  informacje – tel. 12  648-51-83 wew. 5.