27-05-2015

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. „Victoria”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”

zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,  które odbędzie sięw dniu 20 czerwca (sobota) 2015 r. o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury – Kraków  Al. Jana Pawła II 232