01-06-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty:

 1. Remont elewacji wschodniej i północnej Pawilonu Handlowo -Usługowego os. Kościuszkowskie 5.
  otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 8.30
 2. Remont nawierzchni dróg wewnętrznych: w Zespole Garażowym nr II  w z Zespole Garażowym nr II os. Dywizjonu 303, do budynków os. Kościuszkowskie 9,10 wraz  z uszczelnieniem studni kanalizacyjnych i wymianą przykanalików.
  otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 9.30
 3. Remont elewacji Pawilonu os. Niepodległości 3
  otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 10.00
 4. Remont wiatrołapów w budynku os. Albertyńskie 37
  otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 11.30
 5. Wymianę płytek na wejściach do klatek schodowych w budynku os. Kościuszkowskie 6
  otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 12.30
 6. Wymianę WLZ do mieszkań wraz z wymianą tablic licznikowych na klatkach schodowych w budynku os. Kościuszkowskie 6 kl. I-V
  otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2016 r. o godz. 9.00

Oferty należy składać do dnia 20.06.2016 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie S.M. „Victoria”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. 4 i 6 za odpłatnością 50,00 netto + VAT.

Godziny urzędowania : poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400 ,wtorek 800 – 1530, środa nieczynne.

Wadium w wysokości:
przetarg nr 1 – 5 000 zł,
przetarg nr 2 – 6 000 zł,
przetarg nr 3 – 5 000 zł,
przetarg nr 4 – 1 200 zł,
przetarg nr 5 – 1 000 zł,
przetarg nr 6 – 7 000 zł,
płatne do dnia 20.06.2016 r. w kasie w siedzibie Spółdzielni lub do dnia 17.06.2016 r. na konto Spółdzielni.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.