02-05-2016

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM VICTORIA.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, działając  zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust.1 Statutu S. M. Victoria  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2016 r. ( sobota ) o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury Kraków  Al. Jana Pawła II 232.