20-07-2016

Drugi przetarg ustny nieograniczny dotyczy lokalu mieszkalnego os. Niepodległości 9/58

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „VICTORIA” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie w oparciu o Ustawę z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) ogłasza  drugi   przetarg  ustny

 nieograniczony (licytację) na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: os. Niepodległości 9/58 w Krakowie

 

 • powierzchnia użytkowa 47,80 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój ) IV piętro wraz z piwnicą o pow. 3,10 m2,
 • cena wywoławcza za 1 m24 140 zł
 • kwota postąpienia – 50 zł/ 1 m2
 • wadium – 1000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni: Kraków,  os. Kościuszkowskie 5.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
 2. Wpłaty wadium można dokonać w kasie Spółdzielni nie później niż do godz. 1300 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 30.08.2016 r. lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. II/ O Kraków nr: 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271 – nie później niż na 2 dni robocze przed dniem przetargu tj. do 29.08.2016 r.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni m.in. w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, od wpłacenia ceny nabycia lub zawarcia umowy.
 4. Wylicytowaną kwotę należy przelać na konto Spółdzielni w terminie 21 dni licząc od dnia przetargu.
 5. W związku z trwającą procedurą wykupu na własność prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem os. Niepodległości 9, Nabywca lokalu jest zobowiązany przystąpić do aktu notarialnego lub udzielić Spółdzielni pełnomocnictwa do nabycia ułamkowej części działki na warunkach określonych przez Gminę Miejską Kraków i zapłacić do 7 dni od daty nabycia lokalu – cenę ułamkowej części działki określoną przez Gminę (ok. 8 000 zł).
 6. Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem w przedmiocie organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria” i Statutem Spółdzielni.
 7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 8. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przedmiotowy lokal mieszkalny w dniu 17.08.2016 r. w godz. 1400 – 1430.

Dodatkowe informacje – tel. 12 648-51-83 wew. 5.