05-09-2016

Przetarg na sprzedaż samochodu dostawczo – osobowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” Kraków os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu dostawczego służbowego.

charakterystyka pojazdu:

marka                                    – Lublin
rok produkcji                       – 2000
przebieg pojazdu                   – 140 tys. km
kolor                                       – pomarańczowy
pojemność silnika                 – 2417 cm³
liczba miejsc                          – 9
rodzaj paliwa                         – diesel

 samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie Spółdzielni w godzinach 7.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu  tel. 12 648-67-73.

cena minimalna: 3 000,-

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
  • oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
  • oferowaną cenę

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg na sprzedaż samochodu” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 19.09.2016 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 20.09.2016 r. godz. 8.00. O wyborze oferty decydować będzie najwyższa zaoferowana cena.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny