14-09-2016

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy , nieograniczony na wykonanie instalacji antenowej , zbiorczej TV i SAT   w budynkach os. Kolorowe 43 , 44.        

Oferty należy składać do dnia 28.09.2016 r. do godz. 1400 w Sekretariacie S.M. ”Victoria”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016 r. o godz. 900.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr 4 za odpłatnością 50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400;
–  wtorek 800 – 1530 ,
–  środa nieczynne
Wadium w wysokości:  1 200 zł płatne do dnia 28.09. 2016 r. w kasie w siedzibie Spółdzielni lub na konto Spółdzielni . Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.