16-02-2015

Zebrania właścicieli garaży w SM Victoria

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA”  zaprasza osoby posiadające prawo do garażu os. Dywizjonu 303 na zebranie, które odbędzie się w dniu  05 marca 2015 r. (czwartek)

  1. Zespół Garażowy III – nr garaży 111-159 i 247 godz. 16.00
  2. Zespół Garażowy II – nr garaży 56-110 i 160-200 godz. 17.00
  3. Zespół Garażowy I – nr garaży 1-55 i 201-246 godz. 18.00

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Fundusz remontowy dla garaży os. Dywizjonu 303.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie Zebrania.