23-11-2016

Przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej S.M .„Victoria”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-51-83 ogłasza: przetarg ofertowy nieograniczony na – kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie w 2017 roku.

Oferty należy składać do dnia 09.12.2015 r. do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 30 zł netto + 23% VAT. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.