25-01-2017

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi na następujące roboty:

  1. Remont suszarni w budynku os. Albertyńskie 34 kl. I, II.
  2. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach os. Kościuszkowskie 6 i 11.
  3. Wykonanie 5-cio letniej okresowej kontroli stanu  technicznego  budynków zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.
  4. Okresowe koszenie  trawy  na  terenach  Spółdzielni.
  5. Wymiana WLZ do mieszkań w budynku os. Kościuszkowskie 6 kl. VI-VIII.
  6. Montaż kanałów zbiorczych PCV os. Kościuszkowskie 6, os. Niepodległości 5 i 12.

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5 i 6  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 13.02.2017 r. do godz. 14.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.