26-04-2017

Przetargi ofertowe nieograniczone na następujące roboty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi na następujące roboty:

  1. Remont dachów w budynkach os. Kolorowe 11A, 43, 44
  2. Remont dachów w budynkach os. Niepodległości 11, 18.

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie,  pok. nr 6 za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT.

Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 12.05.2017 r. do godz. 14.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.