10-05-2017

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie  ogłasza przetargi na następujące roboty:

  1. Remont drogi i parkingu os. Kościuszkowskie 9 i 10
  2. Wykonanie izolacji ścian piwnic wraz z opaską z płyt chodnikowych w budynku os. Albertyńskie 35.
  3. Wykonanie dokumentacji instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej                 w budynkach os. Niepodległości 7,9,11,14,15, os. Albertyńskie 37,         Spółdzielcze 16

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4 i 6  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 26.05.2017 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.