22-05-2017

WAŻNA INFORMACJA w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SM Victoria.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” niezależnie od dostarczonych członkom Spółdzielni obowiązkowych Zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu, dodatkowo serdecznie zaprasza członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2017 r. (sobota).

Podczas w/w Walnego Zgromadzenia będą omawiane – procedowane bardzo ważne dla członków Spółdzielni sprawy, w szczególności: zatwierdzenie bilansu z podziałem nadwyżki bilansowej na dofinansowanie stawki eksploatacyjnej, absolutorium dla Zarządu, wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję, zmiany do Statutu, zbycie nieruchomości i inne.

Zarząd liczy na niezawodne przybycie członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie i sprawne jego przeprowadzenie. Brak niezbędnej statutowej frekwencji (kworum) może spowodować uniemożliwienie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, co zmusi Zarząd do zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie szczegółowe dane, dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są w Zawiadomieniu i Porządku obrad.

 

 

 

Kraków, dnia 05.05.2017 r.