13-06-2017

Ściany frontowe do wydzierżawienia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie ścian frontowych w celu umieszczenia reklamy :

o pow. ok 350 m² na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 21 oraz 30 os. Albertyńskie w Krakowie. Oferty z podaniem ceny i terminu umieszczenia reklamy należy składać do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Kraków, os. Kościuszkowskie 5, pok. nr 3 lub pod nr telefonu 12 648 51 83 wew. 5.