24-06-2017

Konkurs na stanowisko inspektora ds. budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę Inspektora nadzoru ds. budowlanych.

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa,
 2. uprawnienia budowlane (czynne lub w trakcie uzyskiwania),
 3. przynależność do Izby Budowlanej,
 4. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
 5. minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 6. doświadczenie w zakresie remontów w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym,
 7. mile widziana znajomość przepisów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej.

Obowiązki:

 1. dbanie o właściwy stan techniczny zasobów – budynków Spółdzielni,
 2. udział w opracowywaniu planów remontowych,
 3. dbanie o prawidłowy kontakt i prowadzenie bieżących uzgodnień w zakresie technicznym z przedstawicielami budynków i osiedli,
 4. przygotowywanie przetargów na roboty budowlane, uczestniczenie w pracach Komisji przetargowych,
 5. przygotowywanie umów z wykonawcami prac budowlanych,
 6. sporządzanie/weryfikacja kosztorysów robót remontowo-budowlanych,
 7. nadzór nad realizacją prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 8. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 9. wykonywanie przeglądów okresowych w zakresie ogólnobudowlanym, organizowanie i nadzór nad kontrolami i przeglądami technicznymi obiektów budowlanych,
 10. prowadzenie korespondencji w sprawach technicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV): sekretariat@smvictoria.pl, lub na adres Spółdzielni. Dodatkowe informacje nt. wymagań stawianych Kandydatom znajdują się na stronie www.smvictoria.pl.