16-08-2017

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Remont dźwigu osobowego w budynku os. Niepodległości 6
  2. Dostawę i montaż platformy-windy dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie Kościuszkowskie 5
  3. Remont chodników os. Niepodległości
  4. Malowanie klatki schodowej w budynku os. Spółdzielcze 13
  5. Remont konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą rynien i rur spustowych przy budynku os. Kolorowe 11A

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4 i 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 01.09.2017 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.