31-08-2017

Konkurs na stanowisko inspektora d/s c.o., wod.kan.gaz, zaopatrzenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę:

Specjalistę ds. c.o., wod.kan.gaz., zaopatrzenia.

  1. Podstawowe obowiązki:

– prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z prawidłową     eksploatacją i remontami sieci i instalacji wod.kan.gaz, co., c.c.w.u w  zasobach Spółdzielni,

– kontrola nad prawidłową dostawą energii cieplnej do budynków i mieszkań – weryfikacja faktur MPEC oraz rozliczanie kosztów energii cieplnej,

– kontrola prawidłowości, jakości i terminowości wykonywania i fakturowania prac remontowych wod.kan.gaz, c.o., c.c.w.u w zasobach Spółdzielni,

– analiza i weryfikacja rozliczeń z Telewizją Kablową,

– organizowanie zaopatrzenia dla Grupy Konserwacyjno Remontowej.

  1. Wymagane kwalifikacje :

– wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie instalacji sanitarnych –    ciepłownictwo,

– umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,

– znajomość obsługi komputera i programów (Word, Excel),

– dokładność, terminowość, rzetelność,

  1. Ponadto mile widziane jest posiadanie:

– uprawnień budowlanych sanitarnej, uprawnień SEP,

– znajomości zarządzania branży nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych,

  1. Wymagane dokumenty:

– CV, potwierdzenie kwalifikacji oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 15.09.2017 r. do godz. 15.00 mailem na adres:  sekretariat@smvictoria.pl, z dopiskiem: „Konkurs na Specjalistę ds.. wod.- kan. gaz. co. oraz zaopatrzenia”, pocztą lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni.