12-09-2017

Informacje dla mieszkańców SM „Victoria” dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 01.07.2016-30.06.2017 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania  w zasobach Spółdzielni Zarząd pragnie przybliżyć zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, które szczegółowo opisuje „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi, garażami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za używanie tych lokali. Rozliczenia wykonywane są dla każdej nieruchomości budynkowej oddzielnie.

Ilość ciepła, która została dostarczona do budynku do ogrzania wszystkich lokali i powierzchni wspólnych określana jest każdego miesiąca na podstawie licznika(ów) ciepła głównych MPEC zamontowanego(nych) w węzłach cieplnych  w budynku. Licznik określa ilość pobranej energii cieplnej w GJ. Do tego dochodzi koszt mocy zamówionej dla budynku MW. Wartości te wymnożone przez obowiązujące ceny i stawki taryfy dla ciepła dają należność                    w fakturze za ciepło dostarczone w danym miesiącu do budynku. Koszt za ciepło pobrane przez budynek w okresie rozliczeniowym 2016/2017 jest sumą należności wg faktur Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie  za okres od 01 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 (faktury z 12 miesięcy). Całkowite koszty dostarczonej do budynku w okresie rozliczeniowym energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania zostały rozliczone  proporcjonalnie do metrażu wszystkich lokali w danym budynku. Powyższe koszty zostały odniesione do naliczonych w tym okresie zaliczek ustalonych na podstawie kosztów poniesionych na centralne ogrzewanie w poprzednim okresie rozliczeniowym tj. od 01.07.2015 do 30.06.2016 r. Z uwagi ma zmienne warunki pogodowe występujące w kolejnych dwóch okresach grzewczych, dłuższy okres grzewczy i występowanie w dłuższym okresie niższych temperatur w sezonie grzewczym 2016/2017 na 40 budynkach wystąpiła niedopłata (koszty energii cieplnej dla centralnego ogrzewania przekroczyły wpłacone zaliczki), na 2 budynkach wystąpiła nadpłata (zaliczki zostały wniesione powyżej kosztu energii cieplnej).

Zaliczki na kolejny okres rozliczeniowy tj. od 01.07.2017 – 30.06.2018 zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni zostały określone na podstawie kosztów energii cieplnej za okres 2016/2017 odniesionych do m2 powierzchni użytkowej lokali w danym budynku powiększonych o 5% przewidzianych na wzrost cen taryfowych MPEC (wzrost cen pod koniec 2017 roku) oraz na zmienne warunki pogodowe. Powyższe zaliczki zostaną rozliczone po zakończeniu kolejnego okresu rozliczeniowego 2017/2018.

Jednocześnie przypominamy, że w/w koszty energii cieplnej działając wspólnie i solidarnie można częściowo obniżyć. Do niniejszej informacji dołączamy zasady oszczędnego korzystania        z instalacji centralnego ogrzewania.

 

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej „Victoria”

 

Zasady oszczędnego korzystania z instalacji   

               centralnego ogrzewania

Przypominamy  Państwu podstawowe zasady oszczędnego korzystania z energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania:

  1. Zakręć kaloryfery zanim zaczniesz wietrzyć mieszkanie, wietrz intensywnie, ale krótko.

Odkręcone głowice termostatyczne przy napływie zimnego powietrza powodują intensywne rozgrzanie grzejnika. Przed wietrzeniem należy skręć głowice do zera., pierwotne ustawienie głowic należy przywrócić dopiero  po zamknięciu okien. Podczas krótkiego wietrzenia następuje  wymiana powietrza w pomieszczeniu, ale jednocześnie nie ucieka z niego zbyt dużo ciepła. Zimne powietrze, cięższe od ciepłego, wchodzi przez otwarte okno  do pomieszczenia i opada na dół wypychając jednocześnie ciepłe powietrze górą okna, ale okna nie są  zazwyczaj do sufitu. Kilkuminutowe wietrzenie wystarczy Pomieszczenie nie zostanie całkowicie wyziębione, a jednocześnie będzie przewietrzone.

  1. Odsłaniaj okna, gdy jest słońce. Zakrywaj, gdy jest ciemno.

Jeśli świeci słońce, to warto odsłonić wszystkie firanki, zasłony, żaluzje i rolety i pozwalać światłu wpadać do pomieszczeń aby częściowo skorzystać z energii słonecznej. Jeśli jednak robi się ciemno, to warto maksymalnie zasłonić powierzchnię szyb.

  1. Nie zasłaniaj grzejników.

Zasłony lepiej żeby zakrywały  tylko okna, ale nie zasłaniały kaloryferów. Utrudnia to bowiem cyrkulację powietrza powodując, że “cieplny komin” tworzy się za zasłonami. Grzejniki nie powinny być też niczym zastawiane  – przy słabej cyrkulacji grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, co przekłada się na wyższe zużycie ciepła.

  1. Zamykaj drzwi pomiędzy pokojami.

W chłodne dni warto zamykać drzwi między pokojami po to, by ograniczyć przeciągi i wymianę powietrza z chłodniejszymi pomieszczeniami (np. pokoje sypialne).

  1. Cieplej się ubieraj.

Zima to jednak zima. Każdy stopień różnicy w temperaturze pomieszczenia oznacza wzrost lub spadek zużycia ciepła. Zamiast chodzić w krótkim rękawku i doprowadzać temperaturę, np. do 24 stopni, warto ubrać się trochę cieplej  i zadowolić się, np. 21 stopniami.

  1. Idziesz spać – nastaw grzejniki na niższą temperaturę .

Zazwyczaj w niższej temperaturze lepiej się śpi, a wobec powyższego  warto skręcić grzejniki we wszystkich pomieszczeniach,  zarówno w tych w których  śpimy jak i w pozostałych.

  1. Wychodzisz z domu – nastaw grzejniki na niższą temperaturę.

Wychodząc z domu na dłużej warto ustawić grzejniki na niższą temperaturę. Obniżenie temperatury o 1 stopień Celsjusza powoduje zmniejszenie zużycia ciepła o około 5 %.

  1. Dbaj o oszczędne korzystanie z instalacji c.o. przestrzeni pomieszczeń wspólnych.

W okresie zimowym nie otwieraj okien na klatkach schodowych, okien w pomieszczeniach wspólnych oraz  okienek piwnicznych. Pozostawienie powyższych okien otwartych skutkować będzie nadmiernym rozgrzewaniem się instalacji grzewczej a tym samym powiększaniem strat ciepła. Zwracaj uwagę aby brama wejściowa do klatki schodowej była zamknięta

  1. Nie zakrywaj pionów grzewczych (pionowego rurarzu).

Główne rury grzewcze w pokojach i łazienkach rozprowadzane są pionowo i od nich odchodzą poziome rurki do grzejników.  Nawet przy skręconych  grzejnikach, od tych rur do mieszkania dostarczana jest duża ilość ciepła. I dlatego nie warto ich niczym zakrywać