20-09-2017

Okres grzewczy 2017/2018 – rozpoczęty w SM Victoria.

Spółdzielnia   informuje  mieszkańców , że  od  dnia  20.09.2017r  na  wniosek  Zarządu ,  MPEC  przystąpił do  sukcesywnego uruchamiania  centralnego  ogrzewania  w budynkach  Spółdzielni.