28-09-2017

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Oferty należy złożyć w terminie do 20.10.2017 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 648 55 58.