22-11-2017

Przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie w 2018 r.

Oferty należy  składać do dnia 08.12.2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które możne odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój
nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 50 zł netto + 23% VAT. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.