14-02-2018

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Malowanie korytarzy klatek schodowych w budynkach  Albertyńskie 14,15
  2. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Niepodległości 10,17
  3. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Spółdzielcze 12,13
  4. Remont balkonów w budynku os. Kościuszkowskie 10
  5. Remont elewacji północnej w budynku os. Kościuszkowskie 9
  6. Wymiana pionów wlz i tablic licznikowych w budynku os. Albertyńskie 13
  7. Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynkach os. Albertyńskie 30,37
  8. Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku os. Spółdzielcze 16
  9. Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynkach os. Niepodległości 7,9,11,14,15
  10. Okresowe koszenie trawy na terenach Spółdzielni.

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5, 6  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 02.03.2018 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.