26-02-2018

Zebrania – garaże os. Dywizjonu 303

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA”  zaprasza osoby posiadające prawo do garażu os. Dywizjonu 303 na zebranie, które odbędzie się w dniu  13 marca 2018 r. (wtorek):

                       1. Zespół Garażowy I – nr garaży 1-55 i 201-246             godz. 16.00

                                                   2. Zespół Garażowy III – nr garaży 111-159 i 247            godz. 17.00

                                                   3. Zespół Garażowy II – nr garaży 56-110 i 160-200       godz. 18.00

                                                     z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Fundusz remontowy dla garaży os. Dywizjonu 303.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie Zebrania.

Miejsce spotkania : SALA POSIEDZEŃ os. KOŚCIUSZKOWSKIE 5.