11-04-2018

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi  na następujące roboty

  1. Remont kominów ponad dachem w budynku os. Albertyńskie 21
  2. Remont drogi i parkingu przy budynku os. Kościuszkowskie 11
  3. Wymiana wlz w budynku os. Kolorowe 43
  4. Remont dachu budynku os. Niepodległości 5
  5. Remont dachu budynku os. Niepodległości 8
  6. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.c.w.u. w budynkach os. Albertyńskie 34, os. Kościuszkowskie 10,11, Niepodległości 12

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 25.04.2018 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.