27-04-2018

OGŁOSZENIE – zmiany w przepisach dotyczących członkostwa spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zmieniły się m.in. przepisy dotyczące członkostwa spółdzielni :

  • członkami spółdzielni stały się osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które do dnia wejścia w życie ww. zmian nie były członkami spółdzielni,
  • członkostwo uzyskali małżonkowie członków Spółdzielni, którym spółdzielcze prawo przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej,
  • członkostwo Spółdzielni utracili małżonkowie, którym nie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

Konsekwencją tych zmian jest konieczność zweryfikowania rejestru członków SM „Victoria”. Wobec powyższego osoby, których sytuacja rodzinna lub  majątkowa uległa zmianie (rozwiązanie małżeństwa, zgon małżonka, darowizna lokalu) po nabyciu lokalu w zasobach SM „Victoria”, a nie zgłosiły tego do Spółdzielni, proszone są o pilny kontakt z Działem Członkowsko-Mieszkaniowym SM „Victoria” – tel. 012 648 51 83 wew. 5 w sprawie uaktualnienia dokumentacji członkowskiej lub kontakt osobisty.