25-05-2018

RODO – Ochrona danych osobowych SM Victoria w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy unijne tj. Rozporządzenie Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanie powszechnie jako RODO.

Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Spółdzielnia Mieszkaniowa
” Victoria” przetwarza Państwa dane dotyczące członkostwa w Spółdzielni oraz dane właścicieli lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni dla realizacji celów statutowych w zakresie prowadzenia rejestru członków, ewidencji osób zamieszkałych w budynkach, sporządzanie wymiarów opłat i innych danych osobowych niezbędnych dla dokonywania rozliczeń za użytkowanie lokali.

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna, dlatego d=szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w S.M. ” Victoria” takich jak m.in.:
– jakie dane i w jakim celu przetwarzamy,
– kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Spółdzielni,
– jakim podmiotom dane mogą być udostępniane,
– jakie są Państwa prawa w tym zakresie,
– jakie są obowiązki Spółdzielni w tym zakresie
zawarte zostały e „Regulaminie ochrony danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej ” Victoria” w Krakowie”, który znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni w strefie dla mieszkańców.

Zarząd SM „Victoria”