14-11-2018

Przetarg ofertowy nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej SM Victoria.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

 Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie w 2019 roku.

Oferty należy składać do dnia 07.12.2018 r. do godz. 1400 w Sekretariacie Spółdzielni.Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 50 zł netto + VAT.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz  do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.