14-11-2018

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego os.Albertyńskie 30/122 w Krakowie.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „VICTORIA” Kościuszkowski 5 w  Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie  odrębnej  własności nw. lokalu mieszkalnego:os. Albertyńskie 30/122 w Krakowie.

w oparciu o Ustawę z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  (z późn. zm.), § 31 ust.4 Statutu  S.M. „Victoria” oraz Regulamin w przedmiocie organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria” ogłasza

Lokal o powierzchni  użytkowej  37,81 m2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój ), VIII p.wraz z piwnicą cena wywoławcza za 1 m2 pow. użytk. lokalu –  5 250 zł minimalna kwota postąpienia – 100 zł/ 1 m2 wadium –  10 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2018r. w biurze Spółdzielni:  Kraków, os. Kościuszkowskie 5:

o godz. 1100.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie ww. wadium.
  • Wpłaty wadium można dokonać w kasie Spółdzielni nie później niż do godziny 1300 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 12.2018 r. lub przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. II/ O Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271  – nie później niż na 2 dni  przed dniem przetargu tj. do 03.12.2018 r.
  • Wadium przepada na rzecz Spółdzielni in. w przypadku gdy licytant, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od wpłacenia ceny nabycia lub zawarcia umowy.
  • Wylicytowaną kwotę należy przelać na konto Spółdzielni w terminie 14 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  • Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym opłaty sądowe ponosi osoba wygrywająca przetarg.
  • Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem w przedmiocie organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością SM „Victoria”.
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  • Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przedmiotowy lokal mieszkalny w dniu 28.11.2018 r.

o godz. 1400 – 1430.

 Dodatkowe  informacje – tel. 12  648-51-83 wew. 5.