09-11-2018

Podpiwnicza w pawilonie – do zagospodarowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 zwraca się o przedstawienie możliwości i koncepcji zagospodarowania
podpiwniczenia w pawilonie os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie

Proponowana koncepcja powinna zawierać:

-przewidywany sposób użytkowania-zagospodarowanie,

-możliwe rozwiązania techniczne przebudowy,

-szacunkowe koszty przebudowy wraz ze sposobem finansowania inwestycji.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Kraków os. Kościuszkowskie 5, pok. nr 3 lub pod nr telefonu
(12) 648-51-83 wew. 5.