16-01-2019

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Wymiana wlz do mieszkań i tablic licznikowych w klatkach schodowych w budynku os. Kościuszkowskie 6 kl. 9-15
  2. Wymiana wodomierzy lokalowych w zasobach Spółdzielni
  3. Montaż nawiewników w oknach w budynkach os. Albertyńskie 13,14,15,17,18,19,20
  4. Malowanie klatek schodowych os. Albertyńskie 14,15
  5. Malowanie klatek schodowych os. Albertyńskie 17
  6. Malowanie klatek schodowych os. Niepodległości 13,18
  7. Okresowe koszenie trawy

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5, 6  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 04.02.2019 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

dane do specyfikacji:
Otwarcie ofert:                                                              wadium:

poz. 1                  05.02.2019 godz. 8.00                          5.600
poz. 2                  05.02.2019 godz. 9.00                          6.400
poz. 3                  05.02.2019 godz. 10.00                           750
poz. 4                  05.02.2019 godz. 11.00                        3.000
poz. 5                  05.02.2019 godz. 12.00                        2.000
poz. 6                  05.02.2019 godz. 13.00                        1.700
poz. 7                  05.02.2019 godz. 14.00                        1.800

składanie ofert 04.02.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium w kasie do 04.02.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium na konto do 01.02.2019 r.