20-02-2019

Przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie robót budowlanych i remontowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie  ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej  w budynkach os. Kościuszkowskie 10,11.
  2. Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynkach os. Albertyńskie 34,35, os. Niepodległości 12.
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.c.w.u. w budynkach  Kościuszkowskie 6, os. Niepodległości 8,10.
  4. Wymiana balustrad klatki schodowej w budynku os. Albertyńskie 21.
  5. Remont częściowy elewacji, cokołów, wejść do klatek schodowych w budynkach os. Kościuszkowskie 9, os. Albertyńskie 18,20.
  6. Wymiana wlz w budynku os. Albertyńskie 13.
  7. Wymiana wlz do mieszkań wraz z wyniesieniem liczników na klatki schodowe w budynku os. Kolorowe 43.
  8. Remont dachu budynków os. Kolorowe 11A, os. Niepodległości 17, remont daszków i rur spustowych budynku os. Kolorowe 8.
  9. Renowacja elewacji budynku os. Kolorowe 6.
  10. Remont chodnika os. Niepodległości 13,14,15.

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 11.03.2019 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dane do specyfikacji:

Otwarcie ofert:                                                              wadium:

poz. 1                  12.03.2019 godz. 8.00                        12.000

poz. 2                  12.03.2019 godz. 9.30                          8.000

poz. 3                  12.03.2019 godz. 11.00                        1.500

poz. 4                  12.03.2019 godz. 12.30                        1.400

poz. 5                  12.03.2019 godz. 13.45                        1.300

poz. 6                  13.03.2019 godz.   8.00                        5.000

poz. 7                  13.03.2019 godz.   9.30                        3.000

poz. 8                  13.03.2019 godz. 11.00                        3.500

poz. 9                  13.03.2019 godz. 12.30                        1.000

poz. 10                13.03.2019 godz. 13.30                        1.500

 

 

składanie ofert 11.03.2019 r. do godz. 14.00

wpłata wadium w kasie do 11.03.2019 r. do godz. 14.00

wpłata wadium na konto do 08.03.2019 r.