08-05-2019

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie  ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Remont dźwigów osobowych w budynkach : os. Kościuszkowskie 9 I, os. Niepodległości 5 kl. VI, os. Niepodległości 6 kl. VII,
  2. Remont instalacji elektrycznej wlz wraz z wymianą tablicy głównej, tablic licznikowych i tablic zabezpieczeń w mieszkaniach w budynku os. Niepodległości 5 kl. VIII i IX
  3. Wykonanie instalacji monitoringu w budynku os. Spółdzielcze 13
  4. Wymiana balustrad na klatce schodowej w budynku os. Albertyńskie 21
  5. Remont nawierzchni drogi asfaltowej w Zespole Garażowym nr 1 Dywizjonu 303
  6. Remont elewacji garaży w Zespole Garażowym nr 3 os. Dywizjonu 303
  7. Wymiana ślusarki okiennej w Pawilonie os. Kościuszkowskie 5

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 14.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

dane do specyfikacji:
Otwarcie ofert:                                                              wadium:
poz. 1                  27.05.2019 godz.   8.00                          6.000
poz. 2                  27.05.2019 godz. 10.00                          2.500
poz. 3                  27.05.2019 godz. 12.00                          2.000
poz. 4                  28.05.2019 godz.   8.00                          1.400
poz. 5                  28.05.2019 godz.   9.00                          1.100
poz. 6                  28.05.2019 godz.  10.00                            800
poz. 7                  28.05.2019 godz.  11.00                            600

składanie ofert 24.05.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium w kasie do 24.05.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium na konto do 23.05.2019 r.