06-06-2019

Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. c.o., wod.kan.gaz., zaopatrzenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę:

Specjalistę ds. c.o., wod.kan.gaz., zaopatrzenia:
1. Podstawowe obowiązki:
– prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z prawidłową     eksploatacją i remontami sieci i instalacji wod.kan.gaz, co., c.c.w.u w  zasobach Spółdzielni,
– kontrola nad prawidłową dostawą energii cieplnej do budynków i mieszkań – weryfikacja faktur MPEC oraz rozliczanie kosztów energii cieplnej,
– kontrola prawidłowości, jakości i terminowości wykonywania i fakturowania prac remontowych wod.kan.gaz, c.o., c.c.w.u w zasobach Spółdzielni,
– analiza i weryfikacja rozliczeń z Telewizją Kablową,
– organizowanie zaopatrzenia dla Grupy Konserwacyjno Remontowej.

2.Wymagane kwalifikacje :
– wykształcenie wyższe lub średnie – znajomość tematyki instalacji sanitarno -ciepłowniczej,
– znajomość obsługi komputera i programów (Word, Excel),
– dokładność, terminowość, rzetelność.

3. Ponadto mile widziane jest posiadanie:
– uprawnień budowlanych sanitarnych, uprawnień SEP, 
– znajomości zarządzania branży nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych,
– umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.

4.Wymagane dokumenty:
– CV, potwierdzenie kwalifikacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać do dnia 18.06.2019 r. do godz. 15.00 e-mailem na adres:  sekretariat@smvictoria.pl z dopiskiem: „Konkurs na Specjalistę ds. wod.-kan.-gaz., c.o.”,
pocztą lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni.