26-06-2019

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Remont schodów klatki schodowej z ułożeniem płytek terakotowych w budynku os. Albertyńskie 21 kl. I
  2. Wymiana ślusarki otworowej stalowej na okna z PCV w Pawilonie os. Kościuszkowskie 5
  3. Prace remontowe brukarskie przy budynku os. Albertyńskie 15 i w Zespole Garaży os. Albertyńskie

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

dane do specyfikacji:
Otwarcie ofert:                                                              wadium:
poz. 1                  22.07.2019 godz. 8.00                          3.000
poz. 2                  22.07.2019 godz. 9.00                             600
poz. 3                  22.07.2019 godz. 10.00                           500

składanie ofert do 19.07.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium w kasie do 19.07.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium na konto do 18.07.2019 r.